Verzuimbegeleiding

Verzuimpreventie

Wie vraagt, krijgt een antwoord

Om uw verzuimprobleem te tackelen gaan we naar de basis. We willen uw bedrijf leren kennen: de werkomstandigheden, de sfeer en de werkdruk. We zijn ook nieuwsgierig naar de rol van het management en de verstandhouding tussen u en uw medewerkers. Tot slot vragen we naar het huidige verzuim en de afspraken rondom verzuimmelding. Op basis van uw antwoorden stellen wij samen met u een verzuimbeleid op dat alle betrokkenen naleven.

 

Optimaal Advies

 

Met de juiste regels, een open en betrokken bedrijfscultuur en iemand die het verzuim scherp in de gaten houdt, vermindert uw verzuim. OptimAd helpt u graag bij het wijzigen van uw bedrijfscultuur, bijvoorbeeld bij het opstellen van een verzuimcontract of een verzuimprotocol. Reken op onze kennis van de wet- en regelgeving en vertrouw op de menselijke maat die OptimAd altijd in ogenschouw neemt.

 

Til uw organisatie naar een hoger plan met een personeelsbeleid waarin ruimte is voor verzuimpreventie. Neem voor een optimaal advies contact op met OptimAd.

Ideeën verlangen nieuwe wegen

Aanpak van verzuim kan écht anders

Nieuws