Verzuimbegeleiding

Kosten van verzuim

Kosten van  verzuim

Een zieke medewerker kost al snel € 150,- per dag aan loon en werkgeverslasten. Bovendien heeft u bijkomende kosten, bijvoorbeeld omdat u voor vervanging moet zorgen, maar ook de kosten van de arbodienst en de begeleiding van de re-integratie. Wanneer uw werknemer ziek blijft, bent u wettelijk verplicht hem of haar twee jaar lang loon door te betalen. Dit zijn alleen de kosten die direct terug te schrijven zijn op iemands ziek zijn. We houden dan nog geen rekening met eventueel kwaliteitsverlies van uw product en de overbelasting van collega's.

 

Uw verzuim verlagen? U betaalt alleen de uren die wij daadwerkelijk voor u werken.

 

Kosten voor  verzuim

Binnen uw bedrijfsvoering houdt u rekening met ziekteverzuim. Is of wordt deze rekening te hoog? Schakel dan de professionals van OptimAd in. Wij zorgen voor een beheersbaar verzuim door vanaf de eerste ziekmelding de juiste aanpak te kiezen. Daarnaast is het belangrijk om te achterhalen wat uw mensen beweegt om iets wel of juist niet te doen. Wij leren uw bedrijf kennen, steken onze voelsprieten uit en benaderen iedereen met een open houding. We zoeken naar de oorzaken van verzuim, we bouwen geen oplossingen op een instabiele fundering, maar vinden met de juiste conclusie een solide uitkomst voor uw verzuimuitdagingen.

 

Weten hoeveel geld u laat liggen?
Bel ons, wij rapen het graag voor u op.

Ideeën verlangen nieuwe wegen

Aanpak van verzuim kan écht anders

Nieuws