Sociale zekerheid

Wet Verbetering Poortwachter

In het kort

Deze wet legt u als werkgever vele verplichtingen op en zorgt ervoor dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid dient te nemen richting uw (langdurig) zieke medewerker. De overheid wil namelijk dat u zich inspant om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. OptimAd wijst u de weg in het doolhof van de wet- en regelgeving.

 

Neem contact op met OptimAd, wij helpen uw medewerker weer aan 't werk of creëren een andere oplossing voor u.

Ideeën verlangen nieuwe wegen

Aanpak van verzuim kan écht anders

Nieuws